Ik werk volgens Mediumschap Engelse stijl, d.w.z volgens de SNU standaard. De SNU is een Engelse vakbond voor mediums die Europees erkend is en een lange traditie en deskundigheid heeft.

Deze is gestoeld op het Spiritualisme, een religie met een rijke filosofie en een wetenschappelijke achtergrond. Engeland is de bakermat van het Spiritualisme waar ook het Arthur Findlay College zetelt. Dit is een opleidings instituut op gebied van Mediumschap waar les wordt gegeven door vooraanstaande mediums en waar ik meerdere cursussen heb kunnen doen. Het is in dit soort mediumschap belangrijk en een voorwaarde om eerst met gedegen bewijs te komen naar een cliënt. Je kunt niet zomaar zeggen “ik voel hier een opa die veel van je houdt en trots is op je “. Eerst moeten er verschillende bewijzen komen omtrent deze persoonlijkheid. Pas als dit door de cliënt kan worden herkend, en deze er ook van overtuigd is dat het bv. opa uit de geestenwereld is, dan pas kan men verder met een evt. boodschap.

.

LINKS

Academie voor Mediumschap

Arthur Findlay College